Jämför Bilförsäkring


För att få den bästa och den billigaste bilförsäkringen möjlig för din bil är det viktigt att du kollar upp vilka olika alternativ du har. Med altenativ här menas olika försäkringsbolag och olika former de dessa olika bolags bilförsäkringar. Försäkringsbolagen konkurrerar med sina olika bilförsäkringar om samma kunder. När konkurrensen är hård så måste försäkringsbolagen sänka sina priser för att kunderna ska vara intresserade av just deras bilförsäkring. Vi visar ett par viktiga steg när du jämför bilförsäkring.

Moment att jämföra i bilförsäkringar

Jämför bilförsäkring och hitta den billigaste bilförsäkringen

Jämför bilförsäkring

I mångt och mycket är de olika bolagens bilförsäkringar identiska, vad som kan skilja dem åt är lite olika summor som ges ut i ersättning, hur stora självrisker och vilka tilläggsförsäkringar som finns tillgängliga. För att göra en helt riktig jämförelse så bör du först bestämma dig för hur du vill försäkra din bil, trafikförsäkring, halvförsäkring eller en helförsäkring. Att jämföra trafikförsäkringen och helförsäkringen är ganska så simpelt, trafikförsäkringen innehåller bara ett moment och det går inte att göra så mycket med det – kolla upp självrisken och se om det finns några speciella förhöjningar eller sänkningar av den. Till exempel så höjs självrisken med någon tusenlapp om förarens ålder är under 24 år hos vissa försäkringsbolag. När det kommer till att jämföra vagnskadeförsäkringen, samma sak som en helförsäkring, det du kan göra här är att kolla självförsäkringen kontra premien, du kan också begära att få veta premien på vagnskadeförsäkringen med en förhöjd självrisk. Försäkringsbolagen kan alltid höja självrisken på detta moment i ett par olika steg, med en förhöjd självrisk så sänks premien, vanliga trappsteg på självrisken brukar vara 3 000kr / 6 000kr / 9 000kr.

Svårast med momenten i halvförsäkringen

Den del som innehåller flest moment är halvförsäkringen, eller den sk. delkasko-försäkringen. Här finner vi:

  • Brandförsäkring
  • Glasskadeförsäkring
  • Stöldförsäkring
  • Räddningsförsäkring
  • Rättsskydssförsäkring
  • Maskinskadeförsäkring

Exakt vad som ingår i de olika momenten går vi inte igenom här, du kan klicka dig in på denna sida för att läsa mer om dem.

Dessa olika moment kan skilja sig rätt mycket åt i självrisk, exakt vad de olika momenten ersätter är väldigt lika alla försäkringsbolag emellan så jämförelsen här bör främst vara inriktad på att se över självriskerna.

Metod – Jämför Bilförsäkring

Om du bara är ute efter att få den absolut lägsta premien möjligt så är det inte särskilt svårt att jämföra bilförsäkringar. Kolla igenom vad priset på försäkringsskyddet du vill ha kostar hos olika försäkringsbolag och strunta i vad självriskerna är, räkna kallt med att du inte kommer att råka ut för någon skada. På det hela taget så skiljer inte självriskerna några större summor i vilket fall som helst. Se till att ta bort eller lägga till eventuella tilläggsförsäkringar också för att bilförsäkringarna hos alla försäkringsbolag ska ge din bil samma skydd. Skulle det vara så att du verkligen vill ha ner premien det lilla extra så kan du begära att försäkringsbolagen ska höja självrisken på vagnskadeförsäkringen. Det kan de alltid göra i ett par steg och då sjunker årspremien på bilförsäkringen. Be alla försäkringsbolag att ge dig sina olika priser när du jämför bilförsäkring.

Byte till billig bilförsäkring

Om du efter din jämförelse av bilförsäkringar hittar en bilförsäkring som ger dig samma skydd, eller acceptabelt, som din nuvarande så är det bara att teckna den direkt. Tjänar du pengar på att gå till någon annan så ska du göra det. Vid bytet så kommer det att fungera som så att din nuvarande försäkring kommer att gälla fram till din nuvarande bilförsäkrings huvudförfallodag, vid denna dag kommer din nuvarande försäkring att sluta att gälla och den du byter till kommer att ta vid. Det här systemet finns för att risken att stå utan försäkring ska minimeras. Priset du köper försäkringen för idag är det som kommer att gälla när försäkringen börjar gälla. En väldigt viktig sak om du hittar en försäkring till ett billigare pris än din nuvarande är att du slår till direkt, vänta inte tills förfallodagen börjar närma sig. Priset du fick är ett dagspris och det är mycket möjligt att priset har ändrats vid din förfallodag. Skulle du senare hitta en ännu billigare försäkring vid ett senare tillfälle så är det inga problem att avbryta beställningen på bilförsäkringen som ännu ej börjat gälla. När du beställer en ny bilförsäkring från ett annat bolag så kan de hjälpa dig att kontakta ditt nuvarande bolag för att säga upp din nuvarande bilförsäkring.