IF Bilförsäkring


Försäkringsbolaget IF kan försäkra din bil

IF ger dig bra bilförsäkringar

Trafik TrafikXtra Halv Hel Stor Bilförsäkring Självrisk
Trafik X X X X X 0kr*
Brand X X X 1 500kr
Glas X X X 1 500kr/200kr
Stöld X X X X 1 500kr
Otur X 1 500kr
Maskin X X X 1 500kr/3 000kr/10 000kr
Räddning X X X X 500kr/1 500kr
Rättsskydd X X X X 25% minst 1 500kr
Vagnskada X X 3 000kr/4 500kr/6 000kr

Trafikförsäkring

Den så kallade trafikförsäkringen ingår i alla IFs bilförsäkringsvarianter. Från den minsta Trafik, till den största Stor bilförsäkring. Trafikförsäkringen är den enda försäkring som är ett krav att ha på sin bil enligt lag. Lag på att ha denna försäkring på sin bil är det för att trafikförsäkringen i första hand inte är till för att skydda det försäkrade fordonet mot olycka. Den är till för att skydda allt, och alla, som det försäkrade fordonet kan skada. Samma lag som säger att trafikförsäkringen är obligatorisk för alla motoriserade fordon som trafikerar våra vägar, säger också att trafikförsäkringen ska kunna ge ut ersättning för upp till 300 miljoner i skadekostnader. Lagen säger också att försäkringsbolag som erbjuder trafiksförsäkringar måste vara beredda för att ge försäkringar till alla som efterfrågar just en sådan. Även om fordonet har körförbud eller är olagligt att framföra på väg, t.ex. en trimmad moped. Hos IF är självrisken 0kr, men höjs med 1 000kr om föraren skulle vara under 25 år, eller om olyckan har orsakat av grov vårdslöshet, t.ex. rattfylla.

Brandförsäkring hos IF

Brandförsäkringen skyddar din bil mot brand. Brand det handlar om är t.ex. om bilen står i garaget och garaget fattar eld – bilen skadas av elden. För att få ersättning för bilen av försäkringsbolaget i det här fallet krävs det att bilfsäkringens omfattning innefattar en brandförsäkring. Ingen ersättning betalas alltså ut av garagets försäkring(hemförsäkringen) för skador på fordon som befunnit sig i det. Självrisken hos IF för brandförsäkringen ligger på 1 500kr.

Glasförsäkring

IF har glasförsäkringar i de flesta av sina bilförsäkringar

Skada som ersätts av en glasförsäkring

Bilförsäkringens glasförsäkringsdel finns till för att ge ersättning för glasskador som kan uppkomma på bilens glasdelar. Vanligtvis rör detta sig om att byta ut eller laga vindrutan. Om ett komplett byte måste till för något av bilens glaspartier så betalar du 1 500kr till IF i självrisk – spräckt vindruta eller om någon har slagit in en sidoruta. Skulle det däremot bara behövas göra en mindre lagning(det går att laga glas nuförtiden), så kostar det 200kr per lagning – mindre skador på rutorna så som stenskott.

Stöldförsäkring

Vid stöld av din bil så ger bilens stöldförsäkring dig ersättning för att kunna köpa en likvärdig bil. IF har satt självrisken för stöldmomentet i deras bilförsäkring till 1 500kr. Stöldförsäkringen ger dig ersättning om ditt fordon tillgrips. Försäkringen ger dig inte ersättning ifall du får inbrott i din bil och lösöre från hemmet blir stulet, det här lösöret ersätt av din hemförsäkring, solglasögon, mobiltelefon etc. Däremot kan du få ersättning för saker som hör till bilen även vid inbrott i den, som t.ex. bilstereon. Blir din bil stulen så kommer den att ersättas till ett marknadsmässigt värde. Vid stöld kommer man att titta på hur mycket liknande bilar kostar att köpa, du får så mycket pengar så att du kan köpa en likvärdig bil.

Otur

Detta är en typ av drulleförsäkrin, som många andra bolag väljer att kalla detta försäkringsmoment för. Vad den ger dig ersättning för är saker som du själv ligger till last för, saker som du har förstört i din bils kupé. Det kan röra sig om lastskador där du har förstört klädseln med plankor med spik i, eller spillt kaffe i instrumentbrädan etc. IF tar 1 500kr i självrisk för detta moment. Ett annat moment som ingår i IFs Otursförsäkring är ersättning av bilnycklar. Skulle du bli av med din bilnyckel och behöva få den ersatt så ger du bara 500kr i självrisk.

Maskinförsäkring

Maskinhaveriförsäkring finns hos IF

En väldigt trasig cylinder

IF ger en maskinskadeförsäkring i deras halv-/helförsäkring och i deras ”Stor bilförsäkring”. Maskinskadeförsäkringen ersätter ifall din bil råkar du för ett maskinhaveri. Det finns dock ett par olika villkor för att du ska kunna få ersättning för ett maskinhaveri. Har bilen gått mindre än 8 000mil och är yngre än 5 år så får du ersättning och får betala en självrisk på 1 500kr. Har bilen gått 8 000mil – 10 000mil och är mindre än 8 år så kan du också få ersättning. För nästa steg så krävs det att du har försäkring som IF kallar för ”Stor Bilförsäkring”, den bilförsäkringen ger ersättning för maskinskada för upp till 12 000mil och upp till 10 år, självrisken där ligger på 10 000kr.

Räddningsförsäkring

Detta är en försäkring som ger dig pengar för att kunna bogsera bort din bil om den skulle bli stående någonstans på vägen. IF ger dig också ersättning för att du, dina passagerare och erat bagage ska kunna fraktas hem. Normalt tar IF 1 500kr i självrisk för räddningsmomentet. Men har du bilförsäkringen Stor bilförsäkring så ger du 0kr i självrisk om du skulle behöva använda räddningsförsäkringen. 0kr ger du även om du har en hel-/halv-försäkring med tillägget BilXtra. Har du en trafikXtra försäkring på din bil så ger du 500kr, den ger dig rätt att använda räddningsförsäkringen två gånger per år. IF säger själva att trafikXtra är bra för ”äldre bilar”.

Rättsskydd

Det här momentet har IF med i sina bilförsäkringar trafikXtra, halförsäkring, helförsäkring och i deras ”Stor bilförsäkring”. Alltså i alla bilförsäkringar utom den simpla trafikförsäkringen. Vad rättsskyddsförsäkringen gör för dig är att hjälpa dig ekonomiskt om du skulle hamna i tvist på grund av något som har hänt där ditt fordon var inblandat. Den ekonomiska hjälpen handlar om att kunna betala för juridisk expertis som kan tillgodota dina intressen i tvisten. För rättsskyddet får du alltid betala 25% själv, och alltid minst 1 500kr. Maximalt betalas det ut 200 000kr.

 Vagnskadeförsäkring

IF har med momentet vagnskadeförsäkring i sin helförsäkring och i sin ”stor bilförsäkring”. Vad vagnskadeförsäkringen gör är att ge dig ersättning ifall din bil skadas. Det kan vara vid en singelolycka – du kör ner i diket eller in i en betongsugga. Den ger också ersättning om du skulle råka krocka med ett utlandsregistrerat fordon, för att få ersättning i dessa fall så måste du ha en vagnskadeförsäkring – även om det utlandsregistrerade fordonet var det vållande. IF har tre olika nivåer på självrisker för sin vagnskadeförsäkring 3 000kr/4 500kr och 6 000kr. Dessutom så tillkommer 1 000kr om föraren är under 25 år gammal.