Trygg Hansa Bilförsäkring


Trygg Hansa erbjuder bilförsäkringar

Bilförsäkring hos trygg hansa

Trafikförsäkring Halvförsäkring Helförsäkring Självrisk
Trafikförsäkring X X X 2 000kr(-1 000kr om förare över 24 år)
Brandförsäkring X X 1 500kr
Glasförsäkring X X 1 500kr
Stöldförsäkring X X 1 500kr
Drulleförsäkring X X 1 500kr
Maskinförsäkring(även viss el) X X 1 500kr/5 000kr
Räddningsförsäkring X X 1 500kr
Rättsskydd(Ansvar) X X 20% minst 1 500kr
KrisFÖRSÄKRING X X 0kr
Vagnskadeförsäkring X 3 000/6 000/9 000kr (+2 000kr om förare under 24 år)

Tilläggsförsäkringar hos Trygg Hansa

Hyrbilsförsäkring
Självriskreducering
RehabTrafik

Trafikförsäkring

Den enda lagstadgade delen i din bilförsäkring. Ger ersättning för upp till 300 miljoner kronor. Är först och främst inte till för att skydda dig, ska vara till för att skydda de personer och de saker du skulle kunna skada med ditt fordon. Bassjälvrisken ligger på 1 000kr, men skulle föraren vid olyckstillfället vara under 24 år gammal så höjs självrisken med 1 000kr och blir 2 000kr.

Brandförsäkring

Ersätter skador som har uppkommit pga. brand. T.ex. om ditt garage börjar brinna och bilen som står i tar skada av branden. Det är fordonets försäkring som ger ersättning och inte byggnadens, som många har fått för sig. Ger ersättning för att laga skadorna eller marknadsmässig ersättning om fordonet löses in(för dyrt för att laga).

Glasförsäkring

Ger ersättning för att laga eller byta ut skadat glas på din bil. Allt från stenskott till helt krossad vindruta. Trygg hansa har valt att sätta en fast summa på självrisken, många andra har valt att sätta en procentuell självrisk.

Stöldförsäkring

Stöldförsäkring i Trygg Hansas bilförsäkring

Hoppas att bilen är stöldförsäkrad

Blir din bil stulen så ersätter stöldförsäkringen värdet på bilen, en marknadskoll görs av bolaget och du får så mycket pengar att du kan köpa en likvärdig bil. Tänk på att det endast är vid stöld av hela bilen stöldförsäkringen ger ersättning. Vid inbrott i bilen där lösöre stjäls ersätter din hemförsäkring, bilens stöldförsäkring kan ersätta visst lösöre – sånt som helt uppenbart hör till bilen. Såsom bilstereo etc.

Drulleförsäkring

Skulle du göra någon klantigt, något du inte kan skylla på någon annan;), med bilen så kan drulleförsäkringen ge dig ersättning. Detta kan vara saker såsom att tanka fel bränsle, skära upp inredningen vid lastning, förstöra säten när dryck spills mm.

Maskinskadeförsäkring / Elektronikskada

Denna försäkring ger dig ersättning ifall din motor skulle haverera. Även om elektroniksystemet skulle gå på semester(tänk GPS som vägrat ut sig, stereo som felar mm.). Detta moment har lite speciella villkor, villkor som är beroende på hur långt bilen har gått. Har din bil gått 0 – 4 000 mil så betalar du bara 1 500kr i självrisk för att åtgärda den här typen av fel. Har bilen däremot gått 4 001 – 10 000 mil så kostar det 5 000kr att blanda in försäkringsbolaget. Är bilen över åtta år så ges heller ingen ersättning, oavsett hur långt den har rullat. Har den gått över 10 000 mil så ger inte basförsäkringen hos Trygg Hansa någon ersättning alls. Det finns lite andra former av försäkringar för att höja detta miltal med några tusen, märkesförsäkring t.ex.

Räddningsförsäkring

Du kan bli bogserad om du har en bilfäkring från Trygg Hansa

Bogseringshjälp ingår i Trygg Hansas bilförsäkring

Ifall du skulle bli stående efter att ha varit med om en olycka eller fått driftstopp på något annat sätt, ersättning för bärgning och hemtransport för passagerare och bagage. Ger dig inte ersättning ifall du skulle köra slut på bränsle och därigenom orsaka driftstopp.

Rättsskydd

Ger dig ersättning ifall du skulle behöva få hjälp av advokat mm. I en tvist, du måste själv betala 20% av kostnaderna och maximalt belopp du kan få ersatt är 250 000kr.

Krisförsäkring

Om inblandade i en olycka behöver psykologisk hjälp efter en olycka, 10 besök hos tilldelad psykolog. Ingen självrisk. Kris är namnet Trygg hansa har valt att ge denna försäkring, andra kallar samma sorts försäkring för andra namn.

Vagnskadeförsäkring

Ger dig ersättning ifall din bil skulle bli skadad på något sätt. Antingen av dig själv, av utländskt fordon eller av någon okänd som ej kan hittas. Går att få ett par olika självrisker 3 000kr/6 000kr och 9 000kr. Väljer du att höja självrisken så kan årspremien sänkas. Skulle föraren vid ett olyckstillfälle vara under 24 år så höjs självrisken med 2 000kr(oavsett tidigare nivå – 3 000kr blir 5 000kr, 9 000kr blir 11 000kr). Just dessa belopp är specifika för Trygg hansa, andra försäkringsbolag kan ha andra nivåer.

 Hyrbilsförsäkring – tilläggsförsäkring

Skulle din bil behöva lämnas in på verkstad efter ett olyckstillfälla, för en olycka som ersätts av försäkringsbolaget, så ger denna försäkring dig ersättning för att hyra en bil under tiden. Ger dig 75% av kostnaden i upp till 65 dagar, efter det får du inget mer. Ersätter inte drivmedel. Skulle du välja att inte ha en hyrbil under tiden din vanliga bil är ej kan brukas så kan du istället få pengar per dag istället, 100kr för personbil och 150kr för lätt lastbil – högst 65 dagar. Trygg hansa ger dig även ersättning för en hyrbil ifall du är utomlands.

Självriskreducering

Gör ungefär vad som sägs, självrisken reduceras – med 3 000kr närmare bestämt. Det finns dock ett par saker som måste vara uppfyllda för att självrisken ska kunna reduceras. Skadan ska ha uppkommit genom uppsåtlig skadegörelse, du ska ha krockat med vilt eller med ett utländskt fordon. Det är endast vagnskadesjälvrisken som kan reduceras med detta tillägg. Oavsett vilken nivå på vagnskadesjälvrisk du  har valt hos Trygg hansa, så kommer det alltid att sänkas med 3 000kr.

RehabTrafik

En rehabiliteringsförsäkring för dig som har dragit på dig en skada efter en olycka där ditt fordon var inblandat. Denna försäkring ger dig rätt till att få privat vård – kortare köer, du får en rehabiliteringscoach som hjälper dig tills du har blivit återställd. Ifall du skulle få något bestående men(medicinskt invaliditet) på grund av olyckan så finns det ett invaliditetsbelopp på 600 000kr med i denna försäkring, vilket innebär att du får procent av det här beloppet beroende på hur hur allvarligt det bestående menet är. (t.ex. förlamat ben 15% invaliditet = 90 000kr OBS. påhittad siffra, en läkare gör bedömning av invaliditet en tid efter olycka).

Tilläggsförsäkringar

Hos Trygg hansa kan du para ihop tilläggsförsäkringarna med vilken typ av försäkring som helst, trafik-, halv- och helförsäkringar. Dock så bör du ha en helförsäkring för att kunna dra nytta av självriskreduceringen, har du inte det så betalar de ut 3 000kr till dig istället för att ersätta skadan.

 

Belopp kan alltid ändras, de som nämns här är aktuella just nu. Innan du tecknar en försäkring så MÅSTE DU kolla upp vad som gäller just då.